Национален Форум
Вход Регистрирайте се Въпроси/Отговори Потребители Търсене Национален Форум


Яслена възраст

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Проблеми, отглеждане, развитие и възпитание на децата от ранна/яслена детска възраст: 1-3 г.
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Съб Юли 19, 2008 5:37 pm Заглавие: Яслена възраст Отговорете с цитат

ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
ЯСЛЕНА ВЪЗРАСТ (РАННО ДЕТСТВО) ОТ 1 ДО 3 ГОДИНИ

Възрастта от 1 до 3 години е първата част от общия период на ранната детска възраст.
Макар ранната детска възраст (1—3 години) да е един период, развитието от 1 до 2 години си има свои характерни особености, различни от тези от 2 до 3 години. Това е период, в който се извършват много и интересни промени в психическото развитие. От 1- до 2-годишна възраст детето усвоява истинското човешко ходене. През този период то започва да използува ръката вече твърде сполучливо за извършване на недостъпни дотогава движения (самостоятелно хранене, някои действия в игрите и пр.). Съществени изменения настъпват в развитието на говора: истинският човешки говор като звуков израз на мисленето започва именно през втората година. Извършват се още редица съществени изменения, които характеризират втората година като преломен период, в който възникват съвсем нови качествени изменения. Поради това психическото развитие през втората година преминава през редица етапи. Динамиката на това развитие е особено интересна: характеризира се с известна мудност в овладяването на ходенето и говора през първото полугодие и особено гсляма интензивност през второто полугодие.
Развитие на сетивната дейност и възприятията. През втората година особено големи възможности за развитие се отбелязват на зрението и слуха. Детето може при подходящи въздействия и среда да различава сетивно основните цветове, а през третата година може да назовава някои от тях. Към 1 година и половина може да различава предметите по тяхната форма. През втората година особено сложни и многообразни стават взаимодействията между очите и ръката. Като резултат, от тези взаимодействия възникват и се развиват предметните действия, които се разглеждат от много автори като индикатор за различаване свойствата на предметите и като средство за организация на възприятията.
Развитието на слух също достига. значително съвършенство през втората година. Детето е в състояние да различава звучите по тяхната сила. Към края на втората година децата могат да познават познати песни по мелодията.
Развитието на осезанието през втората година допринася твърде много за уточняване възприятията на предметите, особено на тяхната форма и големина. В изследванията на много съвременни автори се установява. че децата презз втората година могат да различат даден предмет между други предмети по-лесно, ако не само са го възприели зрително, но са го и опипали предварително.
РАЗВИТЕ НА ДВИЖЕНИЯТА. От началото на втората година детето за-почва да ходи самостоятелно. Това е една революционна стъпка в неговото развитие, тъй като именно чрез самостоятелното ходене контактът му с околната среда се разширява бърpо. По този начин чрез самостоятелното ходене детето има голяма възможност да опознава непосредствено заобикалящата го среда.
Самото ходене представлява сложен комплекс от движения. За да не падне, детето трябlа да координира и точно да контролира своите движения.
Нормално развиващото се дете, когато е здраво и са му осигурени необходимите условия за движение (повече площ), прохожда самостоятелно между 11 - 12-ия до 15-ия месец. През следващите месеци на втората година децата добиват увереност в ходенето, усъвършенствува се походката им. В началото детето често пада, но постепенно чрез упражнение стабилизира ходенето си още преди края на втората годrна. Към една и половина година детето обикновено може да ходи свободно и до края на втората година ходенето се автоматизира, т. е. то може да ходи, без да е необходимо цялото му внимание да е насочено към движенията на краката. В този период то вече се изкачва и слrза по стълба, като се придържа за перилата, качва се и се катери по столове и дивани и пр.
През втората година особено голямо значение придобива усъвършенстването на движенията на ръцете. Поради това детето може да извършва успешно доста диференцирани движения: може да нанизва дървени кръгове на пръчка, може да драска с молив, като в началото не е в състояние да ограничава движенията на ръката в границите на листа, но постепенно се научава на това под влияние на насочения контрол на очите. .
Развитието на движенията на ръцете и усъвършенствуването на координацията между ръката и очите дава възможност на детето да овладее редица движения и действия, свързани със самообслужването му. Детето е самостоятелно и иска да върши всичко само.
Така то се научава да действува без помощта на възрастен и между него и околната среда се създават нови отношения. По този начин то постепенно започва да се освобождава от опеката на възрастния. Разбира се, задоволяването на тази потребност трябва да става в определени граници н при определени условия. Възрастните в отношенията си към детето не бива да потискат този стремеж, а напротив, трябва да се задоволяват правилно , без да се оставят децата да правят каквото си искат. Най-добрият стимул към самостоятелност са приятните чувства, които възникват у детето при постигане успех в самото начало. Възрастните трябва да използуват умело това и да създават условия за възникване нова потребност към самостоятелна проява.
Подражанието е много важно свойство на човешката природа. То улеснява развитието. Много от човешките прояви детето не би могло да усвои, ако нямаше възможност да подражава. Например подражанието е основният път за научаване на говора.
Стремежът към самостоятелност и потребността към подражание са противоположни по своята същност, но те са еднакво важни за развитието на детето и това е една от проявите на диалектиката и противоречивостта в развитието. Чрез подражание детето усвоява по-бързо опита на другите. Чрез стремежа към самостоятелност обогатява своя собствен опит. В резултат на едното и на другото детето се развива.
РАЗВИТИЕ НА ГОВОРА. В началото на втората година детето разбира значението на отделни думи и може да изпълнява прости и по-сложни поръчки по словесни указания на възрастните. Развитието на говора през втората година е един неравномерен процес. През първото полугодие той е бавен в сравнение с второто полугодие на втората година.
В началото на втората година децата разбират доста неща от това, което възрастните им говорят (познати предмети и действия). През това време обикновено те проявяват голям интерес към говора на възрастните, вслушват се, но сами малко говорят. При това през първите месеци на втората година, в периода когато децата стаби лизират ходенето, се забелязва, че те понякога стават по-мълчаливи, отколкото дори в края на първата година. Вниманието и цялата психическа енергия е към прохождането. А след това, когато ходенето е вече овладяно, те сравнително бързо проговарят.
През първите месеци на втората година децата говорят обикновено с отделни думи. като думата има много значения. Около 1 година и 3—4 месеца голяма част от децата започват да свързват две думи в едно просто изречение. Това е особено важен момент в развитието на говора. Всъщност истинският говор е говор с изречение, макар и най-просто.
Произношението на думите особено през първото полугодие е много несъвършено Децата често произнасят само част от думата, обикновено тази част, на която пада ударението: вместо вода — да; вм. топка — то и пр. Това се дължи, от една страна, на неточното възприемаме на думата, поради неупражненост на слуховия анализатор, от друга страна, говорният апарат е още твърде несъвършен и детето не е в състояние да произнесе правилно думата даже когато я чува добре.
След свързването на две думи в изречение говорът се развива значително бързо, което е особено забележимо през второто полугодие.
Изобщо в развитието на говора през втората година се очертават ясно два етапа: първият, който обхваща главно първото полугодие с тенденция да се съкращава до 1 година и 3—4 месеца, който се характеризира с бързо развитие на разбирането и ориентирането в чуждия говор (развитие на пасивния речник), и значително по-слабо развитие на активния говор. С други думи, през този период децата повече пред-почитат да слушат да им се говори и по-малко те самите говорят. Характерна особеност на този първи етап в развитието на говора е говор с отделни думи. Вторият етап, който се разгъва главно през второто полугодие, се отличава с бързо обогатяване на речника (от 30—40 думи, с които си служи детето към година и половина, до края на втората го-дина речникът нараства на 300—400 думи).
Задаването на въпроси както изобщо образуването на изречение показва, че синтезиращата дейност на кората на мозъчните полукълба е вече значително напреднала. Това говори също за напреднала в развитието си умствена дейност.
Поради това говорът вече започва да играе съществена роля в живота на детето. Чрез него то не само се ориентира по-добре в средата, в която живее, като научава названията на предметите и действията, но говорът става за него най-важният начин да се свързва с другите хора и да се разбира с тях. От друга страна, чрез овладяване говора от детето възрастните по-лесно започват да регулират поведението му. От тона. което те му казват, то започва да разбира кое е позволено и какво е забранено. Така то започва да съобразява своите действия и постъпки с изискванията на другите и с изискванията на възпитанието.
Развитието на говора през втората година се извършва главно по пътя на постоянното говорно общуване на възрастните с децата през време на всеки момент от деня. Спонтанното говорно общуване е основен източник за развитието на говора през тази възраст. Това е основният начин, по който се развива говорът на децата в семейството. Най-важно е през тази възраст у децата да се събуди и да възникне желание за говор. Принуждението да повтаря думи често довежда до задържане на говора.
Още през втората половина на втората година трябва да се отделя, особено внимание на ясното произношение. При нормално развитие на детето решаващо значение за ясното произношение има говорът, който децата чуват от възрастните, тяхното ясно и правилно произношение. Също така от голямо значение е отношението, което имат възрастните към говора на детето. Много често обикновеният говор на възрастните е бърз и не съвсем ясен. Това затруднява детето както да чуе отчетливо думата, така също и да я произнесе ясно. Често се случва възрастните да се задоволяват с неясния говор на детето. В такъв случай детето не чувствува потребност да говори по-ясно и това за дълго време остава негов говорен недостатък. Говорът на децата трябва да се поправя много внимателно. Грубото посочване на грешките или осмиване на не-правилното произношение може да задържи говора. Също вредно е приспособяването на възрастните да говорят по «бебешки».
ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. През втората година започва интензивно развитие на социалните емоции. За това съдействуват твърде много самостоятелното ходене и овладяването на говора. макар и в неговия най-елементарен вид. Чрез говора и чрез самостоятелното ходене детето се запознава много по-пълно и широко с действителността. В игровите отношения още през втората година у депата възниква симпатия и добро разположение към някои деца. През втората година децата лесно се привързват към определени възрастни, най-често техни близки, предпочитат тяхното присъствие и общуваме с тях. Възникват положителни отношения и радостни чувства, когато получат нови играчки и нови дрехи.
Емоционалното развитие през тази възраст и особено развитието на положителните, радостните и приятните чувства имат огромно и решаващо значение за цялостното психическо и дори за физическото развитие на детето. Децата през ранната възраст се свързват със света преди всичко по емоционален път. Всичко, което им е приятно, те лесно възприемат, лесно запомнят и лесно усвояват. Малкото дете се стреми към всичко, което му доставя радост, и отбягва всичко, което му причинява неприятност. По този начин емоциите през тази възраст са истински двигател на цялостното психическо развитие. Също под тяхно влияние още през втората година могат да се развият на основата на привързаност и симпатия към възрастните естетически чувства.
През втората година децата изпитват и редица неприятни емоции. Всичко непознато и ново може да предизвика страх у тях. Поради това те се чувствуват сигурни и запазени от неприятности в присъствие на възрастни, които обичат. Неприятни чувства изпитват децата често в началото, когато попаднат в колектив с други деца: те мъчно преодоляват сами възникнали конфликти по повод опре делени играчки и др.
Възрастта от 1 до 2 години се характеризира с установяване на двете основни човешки прояви: а) стабилизиране и автоматизиране на ходенето в изправено положение; б) овладяване на първоначалния говор с основни прояви: задаване първи въпроси и преминаване от произнасяме на отделни думи към говор с изречение от 2—3 думи.
Втората година е един динамичен период в развитието, в който са отразени последиците от бурните темпове ка развитие на кърмаческата възраст и настъпват и се утвърждават постепенно особеностите на ранната възраст. Времето около 1 години е преломен момент както за ходенето, така и за развитието на гсвора.
Психическото развитие през третата година се характеризира с относително по-голямо спокойствие и равномерност. След преломните моменти на развитие в областта на движенията и говора през втората година, през третата се установява ритъм на бързо развитиие на двигателни умения и сръчности, на обогатяване на речника, оформяне на свързан говор чрез многословни изречения, възможност да разказват и преразказват чути и преживяни неща. Емоционалното развитие добива ясно изразен социален колорит: детето има потребност да общува, изпитва удоволствие, когато може да задоволи тези потребности, и се сърди когато има пречка за това. Обособяват се определени неприятни емоционални състояния на страх, срам и пр. Това увеличава динамиката на емоционалните преживявания през тази възраст.
Макар и малки, децата в тази възраст имат нужда от много обич и от двамата родители. Те формират своите черти копирайки родителите и хората от тяхното обкръжение. Емоционалния характер се изгражда още в този период. Наше задължение е да пазим децата.
ПС: Лекцията е предназначена за студенти от МУ- София, но достатъчно достъпна и полезна за всяка майка на дете в яслена възраст._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Проблеми, отглеждане, развитие и възпитание на децата от ранна/яслена детска възраст: 1-3 г. Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Google
 
Powered by moetodete.com © 2006- 2007 Моето Дете
Theme created by phpBBStyles.com | Themes Database
Translation by: Boby Dimitrov