Национален Форум
Вход Регистрирайте се Въпроси/Отговори Потребители Търсене Национален Форум


Социален педагог, педагогически съветник, училищен психолог

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » За специалисти
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Съб Мар 22, 2008 9:45 am Заглавие: Социален педагог, педагогически съветник, училищен психолог Отговорете с цитат

Педагогически специалности:

Въпрос от пощата:

Цитат:
Здравейте, искам да кандидатствам социална педагогика, каква реализация бих очаквала от подобна специалност? В. Георгиева


Социален педагог

Социална педагогика: Завършилите специалността придобиват професионалната квалификация социален педагог. Дипломираните студенти получават знания и умения за работа в различните социално- педагогически направления, в центровете за работа с деца и младежи, в службите за социална рехабилитация. Социалните педагози с образователно-квалификационна степен бакалавър прилагат успешно своите познания и опит и в системата на Министерството на труда и социалната политика – в центровете "Социални грижи", бюрата по труда, различните социални домове.
Социална педагогика - про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция “со­ци­а­лен пе­да­гог”:
Спе­ци­ал­ност­та “Со­ци­ал­на пе­да­го­ги­ка” оси­гу­ря­ва пе­да­го­ги­чес­ка, пси­хо­ло­ги­чес­ка и со­ци­ал­на под­го­тов­ка. При­до­би­ти­те ком­пе­тен­ции поз­во­ля­ват на за­вър­ши­лия спе­ци­ал­ност “Со­ци­ал­на пе­да­го­ги­ка” да се ре­а­ли­зи­ра ка­то:
- со­ци­а­лен пе­да­гог в об­що­об­ра­зо­ва­тел­но учи­ли­ще;
- со­ци­а­лен пе­да­гог и въз­пи­та­тел в со­ци­ал­ни до­мо­ве /До­мо­ве за де­ца с пси­хо-фи­зи­чес­ки на­ру­ше­ния, До­мо­ве за си­ра­ци, До­мо­ве за де­ца и юно­ши ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа и дру­ги./;
- со­ци­а­лен пе­да­гог и въз­пи­та­тел в Ин­с­ти­ту­ци­и­те за ра­бо­та с де­ца и юно­ши с от­к­ло­не­ние в по­ве­де­ни­е­то /Дет­с­ки пе­да­го­ги­чес­ки стаи, Со­ци­ал­ни пе­да­го­ги­чес­ки цен­т­ро­ве, Со­ци­ал­ни пе­да­го­ги­чес­ки ин­тер­нат, Въз­пи­та­тел­но учи­ли­ще-ин­тер­нат и др./;
- со­ци­а­лен пе­да­гог в струк­ту­ри­те на уп­рав­лен­с­ки­те ор­га­ни
/Ми­нис­тер­с­т­во на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, Ми­нис­тер­с­т­во на здра­ве­о­паз­ва­не­то, Ми­нис­тер­с­т­во на вът­реш­ни­те ра­бо­ти/, в неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции. На за­вър­ши­ли­те сту­ден­ти се пре­дос­та­вя въз­мож­ност за включ­ва­не в на­уч­но-из­с­ле­до­ва­тел­с­ка, на­уч­но-пре­по­да­ва­тел­с­ка и ръ­ко­вод­но-кон­т­рол­на дей­ност на съ­от­вет­ни­те рав­ни­ща в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те ин­с­ти­ту­ции и тех­ни­те зве­на.

Накратко социалният педагог би могъл да получи професионална реализация като такъв в ДМСГД, ДДЛРГ, ДДЮ, ВУИ, Детска педагогическа стая, Агенция за закрила на детето или педагогически съветник в у-ще и в различни социални организации. Това е човекът осигуряващ връзката между дете- родителя и детското или социално заведение, който е отговорен за неговата интеграция и реинтеграция. В учебния план основно са залегнати дисциплините детска психология, педагогика и правна закрила на детето. В момента длъжностите на педагозите работещи в детски социални заведения се изменят в социални работници, което считам за груба грешка, защото социалният работник няма нищо общо със социалния педагог._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Съб Мар 22, 2008 10:18 am; мнението е било променяно общо 5 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Съб Мар 22, 2008 9:50 am Заглавие: Педагогически съветник Отговорете с цитат

Педагогически съветник

КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ?
В основни и средни общообразователни училища, професионални училища и гимназии, педагогически консултационни кабинети, детски педагогически стаи, центрове за работа с деца, обществени организации и др.

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?
Педагогическият съветник извършва диагностична дейност с цел откриване и класифициране на всички проблемни и заслужаващи специално внимание ученици. Извършва индивидуално и групово консултиране на ученици, родители и учители, групова работа за развитие на умения за социален избор, осъществява и посредническа дейност с цел подпомагане на училищното и професионално ориентиране и преодоляване на различни конфликти. Взима участие в изготвянето на учебните програми.

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ МЕН?
• Добра концентрация и разпределеност на вниманието;
• Умения за добро изразяване;
• Емоционална стабилност;
• Способност за бързо анализиране на даден проблем или ситуация;
• Способност за проявяване на търпение и да оказва влияние върху другите.

С КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?
Педагогическият съветник си служи с различни методически материали, води документация за учениците. Използва научна литература, различни технически средства, нагледни материали и пособия, офис техника, консумативи и др.

С КОГО ЩЕ РАБОТЯ?
С ръководителите на училището, в което работи, с учениците, с колеги учители, родители, с представители на различни държавни и обществени организации, имащи отношение към проблемите на подрастващите.

КЪДЕ ЩЕ РАБОТЯ?
Работното място на педагогическия съветник е функционално обзаведен кабинет. Характерът на дейността изисква приятна и уютна обстановка. Част от дейностите извършва в класни стаи, кабинети, зали и др.

КАК ДА СЕ ОБУЧА:
За упражняване на професията е най-подходящо висше образование, по специалностите: "Психология" и "Социална педагогика". Обучение по тези специалности се провежда в гр. София – СУ "Св. Кл. Охридски" и Нов български университет; в гр. Велико Търново – Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"; в гр. Благоевград – Югозападен университет "Неофит Рилски"; в гр. Пловдив – ПУ "П. Хилендарски"; в гр. Варна - ВСУ "Черноризец Храбър".

КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАМ?
Обща психология, Етика, Социология, Възрастова психология, Основи на социалната работа, Училищна психодиагностика, Работа със семейството, Конфликти и преодоляването им, Училищно и професионално ориентиране, Формиране на социални и комуникативни умения, Социално педагогическо подпомагане на деца с проблеми и др.
az.government.bg

Според мен би трябвало да има разлика между педагогически съветник и училищен психолог. Първият следва да е завършил социална педагогика, а вторият психология. Считам, че във всяко детско, учебно и социално заведение трябва да има щатен психолог. Освен това често се допуска грубата грешка педагогическият съветник да бъде нпр. учител по физическо възпитание или биология, логично е че такъв специалист няма познания относно психологията и социалните проблеми на детето. Често в детска педагогическа стая или агенцията за закрила на детето работят юристи или учители по различни дисциплини, което също няма връзка.

Цитат:
Ще бъде възстановена длъжността училищен психолог, съобщи Мариана Банчева
Възстановява се длъжността училищен психолог, като в училищата се запазва длъжността педагогически съветник. Това заяви в предаването на БНР “Преди всички” Мариана Банчева, експерт в Министерството на образованието и науката. 2008-03-22_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
dazi
Педагог


Регистриран на: 18 Мар 2007
Мнения: 208
Местожителство: гр.Силистра

Пуснато на: Съб Мар 22, 2008 3:17 pm Заглавие: Социален педагог, педагогически съветник, училищен психолог Отговорете с цитат

Искам да споделя, че се дразня когато приравняват специалностите соц.дейности със социална педагогика и съответно длъжността соц. педагог със соц.работник!
Още нещо: споделете , дали е необходимо и дали е задължително да има социални педагози в ДДЛРГ?
Моето мнение е, че трябва и е необходимо. Обаче, работещите там доскоро учители, дет.учителки , ги преназначиха във възпитатели и не искат да се преквалифицират в соц .педагози. Персоналът, работещ с деца в домовете, трябва непременно да имат завършена тази специалност. И още, че соц. педагог в ДДЛРГ, трябва също да има педагогическия статут, както педагогич.съветник в у-щата.


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Съб Мар 22, 2008 5:18 pm Заглавие: Социален педагог, педагогически съветник, училищен психолог Отговорете с цитат

Ако в ДМСГД и други подобни домове няма социални педагози, тогава къде би следвало да има!? Да, съгласна съм с теб! Има разлика между социален педагог и възпитател, между социален педагог и социален работник и между педагогически съветник и училищен психолог. След като учителите от детските социални заведения ги преназначиха във възпитатели, тогава какъв е стимулът им за работа след като няма да ползват правата на учители, а са с педагогическо образование, намалени са отпуските им, няма да се зачита стажът им за педагогически. Ето нпр. сега се повишават с 20 % заплатите на средния мед. персонал от детските социални заведения, което ги приравнява по заплащане с висшия персонал, тогава какъв е стимулът специалисти да работят в подобен вид заведения? Това е и причината да липсват подобни специалисти или трудно да се задържат на подобни работни места._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Вероника Иванова
Психолог


Регистриран на: 18 Дек 2007
Мнения: 90
Местожителство: Варна

Пуснато на: Нед Мар 23, 2008 6:52 am Заглавие: Социален педагог, педагогически съветник, училищен психолог Отговорете с цитат

Между педагогически съветник и училищен психолог има разлика-но по закон длъжността се води педагогически съветник-като може да се заема от психолог,специален педагог и педагог.Училищните психилози се борят за връщане на психолозите в училищата,но засега нищо.Не всички колеги в училище са психолози,а от такива има огромна нужда.


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
kiki-riki
Потребител


Регистриран на: 22 Окт 2008
Мнения: 1

Пуснато на: Сря Окт 22, 2008 11:28 am Заглавие: Социален педагог, педагогически съветник, училищен психолог Отговорете с цитат

Мога ли да работя като учител в ДЗ, ако сљм социален педагог?


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Сря Окт 22, 2008 1:42 pm Заглавие: Здравейте! Отговорете с цитат

Ако сте социален педагог и това е единствената ви специалност може да работите в детско заведение, ако е социално. За детска градина се изисква специалност предучилищна педагогика._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Вто Окт 20, 2009 11:21 am Заглавие: За уточнение Отговорете с цитат

Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност:
Чл.4а. (нов,ДВ,бр.26 от 1996 г.;изм.,бр.81 от 1997 г., бр.81 от 2003 г.) Длъжностите "педагогически съветник" и "психолог" се заемат от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности от:
1. професионалните направления "Педагогика" и "Психология" с присъдена професионална квалификация "педагог", "социален педагог", "психолог" и/или "учител";
2. друго професионално направление с присъдена професионална квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация по "психология".
МОН_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Чет Дек 03, 2009 7:56 pm Заглавие: Обществен възпитател Отговорете с цитат

СТАТУТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ

І. Основни положения
Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл. 40 до 46 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В основата на тази дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК;
С малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.
1. Обществените възпитатели са орган на местните комисии за БППМН.
2. Обществените възпитатели се определят с решение на местната комисия за БППМН /чл. 41 от ЗБППМН/.
3. Възпитателният надзор се възлага:
- При налагане на мярката по чл. 13, т. 5 от ЗБППМН;
- При прилагане на разпоредбите на чл. 41, ал. 1 от “а” до “г” и чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН.
4. Длъжностните лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие на обществените възпитатели при изпълнение на техните задължения /чл. 44, ал. 2 от ЗБППМН/. За целта МКБППМН издава на обществения възпитател служебна карта.
5. Определянето на обществен възпитател за работа с малолетни и непълнолетни не освобождава родителите и ли лицата, които ги заместват от отговорностите по отглеждането и възпитанието на децата им.
ІІ. Права и задължения на обществения възпитател
6. Съгласно чл. 44 от ЗБППМН общественият възпитател има следните права по отношение на малолетните и непълнолетните, поставени под негов надзор:
6. 1. Да посещава малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата на непълнолетния. Посещенията се удостоверяват писмено от родител, класен ръководите, работодател;
6. 2. Да обръща внимание на родителите и ли лицата, коти ги заместват при неизпълнение на задълженията им по отглеждането и възпитанието на техните деца;
6. 3. Да получава необходимата информация, свързана с поведението на малолетните и непълнолетните; на родителите им или на лицата, които ги заместват; да прави конкретни предложения за решаване на тези проблеми;
7. Съгласно чл. 43 от ЗБППМН общественият възпитател има следните задължения по отношение на малолетните и непълнолетните, поставени под негов надзор:
7. 1. Да оказва на родителите или лицата, които ги заместват помощ при възпитанието на малолетните и непълнолетните;
7. 2. Да съдейства за правилното организиране на обучението, труда, отдиха и свободното време на малолетните и непълнолетните;
7. 3. Да познава личностните особености, проблемите и поведението на малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор и да полага грижи за развитието и възпитанието им;
7. 4. Да формира у малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор уважение към законността и демократичните институции в страната, човешката личност и нейните права и свободи;
7. 5. Да поставя за решаване пред компетентните органи конкретни проблеми на малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор;
7. 6. Да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетните и непълнолетните, поставени под негов възпитателен надзор.
8. Да извършва проверки, възложени му от секретаря на МКБППМН /чл. 16, ал. 2 от ЗБППМН/.
ІІІ. Изисквания към обществения възпитател
9. За обществени възпитатели се определят лица с необходимата квалификация (юрист, социален работник, психолог, педагог и други с педагогическа подготовка), опит и умения за работа с деца.
10. Обществените възпитатели трябва да бъдат неосъждани, с висок морал и добро име в обществото, да не участват в общности с асоциална насоченост.
ІV. Дейност на обществения възпитател
11. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от МКБППМН малолетни или непълнолетни.
12. Броят на децата, с които работи общественият възпитател се определя от секретаря на местната комисия в зависимост от конкретната обстановка в Общината. Този брой не следва да бъде повече от 7 (седем) деца.
13. В зависимост от професионалната си квалификация, общественият възпитател може да дава консултации по конкретни проблеми, включително в консултативните кабинети, центровете за социална превенция, телефони на доверието и други помощни органи на МКБППМН.
14. При възлагане от секретаря на МКБППМН, общественият възпитател съдейства при изпълнение на възпитателните мерки по чл. 13, т. 3, 4, 9 и 12 от ЗБППМН.
15. Общественият възпитател взаимодейства с родителите, инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, психолози, социални работници, лекари, специализирани институции, неправителствени организации.
16. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от местните комисии за БППМН, от полицията, от други органи във връзка със спазването нормативни актове, касаещи малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл. 13, ал. 1, т. 6, 7 и 8 от ЗБППМН.
17. За обществени възпитатели не могат да бъдат определяни щатни инспектори на ДПС.
V. Документация, отчетност, контрол
18. Общественият възпитател води за всяко дете под негов възпитателен надзор и представя пред МКБППМН следните документи:
- план за индивидуална работа с детето, родителите или лицата, които ги замества;
- индивидуална карта;
- отчет за извършената работа.
19. След прекратяване на функциите на обществения възпитател, същият предава документацията на секретаря на местната комисия за БППМН.
20. Контролът върху дейността на обществените възпитатели се осъществява от секретаря на МКБППМН.
21. Прекратяването на възпитателния надзор, осъществяван от обществения възпитател, се извършва с писмено решение на местната комисия или бюрото по чл. 7 от ЗБППМН в случаите когато:
- нуждата от такъв надзор отпадне;
- поставеното под възпитателно въздействие лице навърши пълнолетие;местната комисия прецени, че общественият възпитател не изпълнява пълноценно функциите си;
- общественият възпитател извърши действия, застрашаващи правата и интересите на поставените под негов възпитателен надзор деца;
- настъпи промяна в местоживеенето на обществения възпитател или на лицето, поставено под негов надзор;
- възникнат обстоятелства, които не позволяват осъществяването на възпитателния надзор.
VІ. Материално стимулиране на обществените възпитатели
Материалното стимулиране на обществените възпитатели се извършва по реда на Наредба 2 на Председателя на Централната комисия за БППМН.

За повече информация:
http://www.ckbppmn.government.bg/dokumentatziya/statut-na-obshtestveniya-vuzpitatel.html_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » За специалисти Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Google
 
Powered by moetodete.com © 2006- 2007 Моето Дете
Theme created by phpBBStyles.com | Themes Database
Translation by: Boby Dimitrov