Национален Форум
Вход Регистрирайте се Въпроси/Отговори Потребители Търсене Национален Форум


Осиновяване

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Осиновяване. Приемното семейство. Деца лишени от родителски грижи.
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Вто Яну 02, 2007 3:56 pm Заглавие: Осиновяване Отговорете с цитат

ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

ПОДАВА СЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване до Дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес.
В случаите, когато желаещите да осиновят дете са съпрузи, но са с различни постоянни адреси, заявлението се подава по постоянния адрес на единия от тях.
АКО КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛЯТ ЖИВЕЕ В ЧУЖБИНА
Когато осиновяващият български гражданин живее постоянно в чужбина, Дирекция “Социално подпомагане” изготвя доклада за годността му да осинови дете въз основа на представен доклад от съответния компетентен орган в държавата по постоянно местопребиваване и допълнителни проучвания относно лицето.
ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ У НАС
Дирекция “Социално подпомагане” проучва и чужди граждани, които са с постоянно местопребиваване в страната, и които желаят да осиновят дете.
КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ЗАЯВЛЕНИЕТО
Заявлението задължително трябва да съдържа следните неща: 1.лични данни за кандидат-осиновителя – имена, единен граждански номер, дата и място на раждане и др.; 2.кратка история на семейството на осиновяващия; 3.информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия; 4.изброяване на регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано; 5.какви са мотивите за осиновяването; 6.други обстоятелства от значение за осиновяването, 7.и естествено – подпис на заявителя.
КАКВО ДА ПРИЛОЖИТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО
В предишната публикация ви запознахме с това, какво трябва да съдържа заявлението, което трябва да подаде кандидатът за осиновяване. Към това заявление се прилагат определени документи.
ДА НЕ СТЕ ЛИШАВАНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
Първият документ, който трябва да бъде приложен, е удостоверяващ, че лицето не е лишавано от родителски права. Издава се от службата ГРАО по постоянен адрес на лицето, след проверка в другите общини, в които той е имал постоянен адрес.
ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ
Към заявлението трябва да приложите и медицинско свидетелство за физическо и психическо здраве, както и медицинско удостоверение за липса на тежки хронични, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и др. застрашаващи живота на осиновяващия, в което са посочени резултатите от проводените изследвания – последното от личен лекар.
ОТ СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА
Следващият документ е свидетелство за съдимост – от съда. Освен него, обаче, трябва и документ от прокуратурата, който да удостоверява, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
ДОХОДИ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ
Заедно със заявлението трябва да депозирате и документи за доходи и имотно състояние (справка за трудов доход, нотариален акт и др.).
НЕОБХОДИМИ СА И ПРЕПОРЪКИ
Необходими са препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата, които живеят с него. Те трябва да са в писмена форма. Може да бъдат представени от роднини, приятели и съседи.
ЗА СЪПРУЗИ – АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК
Когато кандидатите за осиновяване са съпрузи, към заявлението се прилага и удостоверение за сключен граждански брак. Към заявлението съпрузите подават за всеки един от тях горепосочените документи. В случай на пропуски и несъответствия в документацията, приложена към заявлението, директорът на Дирекция “Социално подпомагане” определя срок и дава указания за отстраняването им.
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДИРЕКЦИЯТА
Заедно с документите, изброени по-горе, лицата, които желаят да осиновят дете, подават в Дирекция “Социално подпомагане” и декларация за готовност за сътрудничество с дирекцията при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и да предоставя информация за развитието на детето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването. Декларацията е по образец.
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ
В предишната публикация ви запознахме с документите, които е необходимо да придружават заявлението за пълно осиновяване на дете от български гражданин. Към заявлението се прилага и фотокопие на описаните документи. Заявлението и декларацията за сътрудничество, за които стана въпрос предишния път, се предоставят на лицата за попълване напълно безплатно от Дирекция “Социално подпомагане”.
КЪДЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕТО ?
Заявлението се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицата. Жителите на град Пловдив могат да подадат заявление на улица “Четвърти януари” 36 в деловодството, където същите получават входящ номер. Заявлението се подава с приложен пълен комплект от изброените в предишната публикация документи. Пазете входящия си номер.
ПРОУЧВА СЕ ГОДНОСТТА ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ
От момента на подаване на заявлението започва да тече тримесечен срок за проучване на лицето, относно годността му да осинови дете.
Социалното проучване се извършва от социален работник, като при необходимост се включват и други специалисти от Дирекция “Социално подпомагане”.
КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОУЧВАНЕТО
Ето и различните етапи, които са включени в проучването за годността за осиновяване: 1.правят се най-малко три срещи с лицето или с лицата, които са изразили желанието си за пълно осиновяване на дете, подавайки съответното заявление в дирекция “Социално подпомагане”;
2.социалният работник извършва най-малко едно посещение в дома на лицето, или на лицата, желаещи да осиновят дете;
3.задължително се прави най-малко една среща с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, както и с лицата, живеещи с него;
4.социалният работник извършва и най-малко една среща с лицата, които са дали препоръки за желаещия или за желаещите да осиновят дете.
ДОКЛАД ЗА ГОДНОСТ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ
Нека си припомним – предишният път стигнахме до темата за проучването на лицето, желаещо да осинови дете. За резултатите от проучването, социалният работник изготвя доклад относно годността на лицето да осинови дете при условията на пълно осиновяване.
В доклада, социалният работник, извършил проучването, дава заключение относно годността на кандидата да осинови дете и прави мотивирано предложение до директора на Дирекция “Социално подпомагане” за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване.
РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ МОТИВИРАН ОТКАЗ
В седемдневен срок от представянето на доклада, директорът на Дирекция “Социално подпомагане” издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочват и другите регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри ще бъде вписано лицето (те са посочени предварително от лицето в заявлението).
Отказът подлежи на обжалване при условията и реда на Закона за административното производство (ЗАП).
ОСИНОВЯВАЩИЯТ ИНФОРМИРА ПРИ ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
При промяна на обстоятелствата от значение за издаване на разрешението, осиновяващият е длъжен да информира Дирекция “Социално подпомагане”. Когато промяната е от съществено значение, директорът на “Социално подпомагане” разпорежда да се извърши ново социално проучване.
НФ "Осиновяване"

Цитат:
10 стъпки към осиновяването

1. Забравете всички онези неща, които сте чували за това колко е трудно да осиновиш дете. В днешно време осиновяването е за всички - без значение какъв ти е произхода и стила на живот.
2. Решете дали искате да осиновите бебе, по-голямо дете или дете със специфични нужди. Има толкова много деца, които се нуждаят от семейство.
3. Запознайте се с нормативната уредба и закона за осиновяване.
4. Пoмислете за осиновяване на дете от друг етнос – всички деца имат право да растат в семейство.
5. Свържете се със службите, които отговарят за осиновяването.
6. Посещавайте семинари, четете. Обучавайте се и се интересувайте.
7. Кажете на приятелите си, семейството си, колегите си, кажете на всички, на целия свят, че искате да осиновите дете. Та това е прекрасно!
8. По време на кандидат-осиновителното проучване запазете спокойствие. Не забравяйте, че няма перфектни родители. Използвайте преживяването като начин да опознаете по-добре себе си.
9. Когато ви предложат дете, се информирайте за здравословното му състояние и животът му до момента. Научете колкото се може повече за биологичните му родители.
10. Детето ви е тук! Честито! Наслаждавайте се на родителството си и на живота ви заедно!
www.osinoviavane.com:


Цитат:
Веселка Илиева
bgreporter.com :

Как да осиновя дете в България?

В България над 200 000 семейства не могат да имат деца. Лично аз никъде не съм попадала на истински подробен репортаж за това какво трябва да се направи ако решиш да си осиновиш дете. Първото което трябва да направиш ако си взел/а това решение е да посетиш Дирекцията за социално подпомагане по постоянен адрес. Във всяка дирекция имаоОтдел за закрила на детето. Там социален работник ще ти обясни какви документи са нужни за стартиране на процедурата. След стартиране на процедурата започва период на проучване на кандидат-осиновяващия. Обикновено той продължава три месеца. Проучването е щателно и включва проверка на личните данни на осиновителя/осиновителите, здравословното му състояние, данни за семейството, икономическото му състояние, мотиви за осиновяване. За да осиновиш дете не е задължително да си омъжен/а . Ако обаче живеете на семейни начала само единия от двамата може да кандидатства за осиновител. Предвид сложността и бъркането в в дълбоки рани при проучването искам да обясня, че всичко е служебна тайна и не би могло да стане обществено достояние. След проучвателния период социалния работник предава доклада на директора на Дирекцията и се решава можеш или не да станеш осиновител. Ако е положително становището, процедурата продължава с вписването в регистъра за кандидат-осиновители към РДСП.
Как става връзката с детето, което искаш да осиновиш? По време на проучването описваш желаното от теб като пол и възраст дете. Комисия към РДСП (Регонална дирекция за социално подпомагане) решава за кое от децата, които могат да бъдат осиновени си подходащ точно ти. След известно време ще получиш писмо за това в кой дом да отидеш, за да видиш детето. Ако по една или друга причина след посещението ти в съответния дом решиш, че не желаеш да осиновиш точно това дете, процедурата се повтаря. Повторението е на ниво РДСП, тоест не се прави ново поручване а на ново заседание на съвета по осиновяване се разглежда молбата . След като вече сте осиновили дете, следва следосиновителен период на наблюдение и той трае две години.


Подбрани материали по проблемите на осиновяването потърсете в нашия сайт, раздели- статии и закони. Ако имате конкретни проблеми или въпроси, нашите специалисти и заинтересовани потребители ще отговорят._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Вто Май 06, 2008 7:48 pm; мнението е било променяно общо 7 пъти
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
neli
Потребител


Регистриран на: 05 Фев 2007
Мнения: 2

Пуснато на: Пон Фев 05, 2007 8:43 pm Заглавие: Осиновяване Отговорете с цитат

Иска ми се да попитам имам ли шанс за осинивяване на конкретно сираче, с което съдбата ме срещна случайно.


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Пон Фев 05, 2007 9:03 pm Заглавие: Здравейте Нели и добре дошла! Отговорете с цитат

За съжаление през последните години тенденцията при осиновяване е да не се дава избор на кандидат-осиновителите да си изберат дете, а им се предлага дете по осмотрение на съответните служби, с което аз специално по ред съображения не съм съгласна. Ако желаете разкажете ни вашата история, защото не става ясно това сираче настанено ли е в дом, има ли близки, съответно има и алтернативен вариант- да станете негово приемно семейство. За повече информация ви препоръчвам да се обърнете и към НФ"Осиновяване": http://forum-osinoviavane.info/ -наш партньо._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
neli
Потребител


Регистриран на: 05 Фев 2007
Мнения: 2

Пуснато на: Пон Фев 05, 2007 10:09 pm Заглавие: Осиновяване Отговорете с цитат

Ами съвсем случайно се озовах в детското отделение на една болница, където се запознах с детенце изпратено в болницата от околен детски дом за да се лекува от лека настинка. Той е на 1 годинка и 6 месеца и се страхувам, че скоро ще стане много голям и няма да има семейство, което да го иска. Надявам се да греша. Незнам дали е точно сираче или е изпратен в дома за да се грижат временно за него. Знам само,че никога няма да забравя лицето му, усмивката му и тъжните му очи, когато остана сам.


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Вто Фев 06, 2007 6:33 pm Заглавие: Здравейте! Отговорете с цитат

Не е ясно или поне трябва да се установи дали детето е настанено в даденото социално заведение за осиновяване или за отглеждане, дали има или няма подписана от родителите декларация за отказ. Защото,ако е настанено само за отглеждане не може да бъде осиновено, но може да бъде предложено за отглеждане в приемно семейство. Що се отнася до възрастта, осиновяват се деца на различни възрасти, така че тук място за притеснение няма. За целта е необходимо да се допитате до съответната Агенция за закрила на детето в дадения град и оттам ще ви дадат необходимите насоки. Полезна информация може да получите в нашия сайт, раздели-статии и закони. Надявам се,че ще ни споделите за крайното ви решение. Успех!
Още информация по темата осиновяване:
http://moetodete.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=66
http://detstvo.detebg.org/?go=menu&menuId=4
http://www.osinoviavane.com/_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Нед Яну 17, 2010 8:12 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Вто Мар 06, 2007 2:23 pm Заглавие: Осиновеното дете. Отговорете с цитат

Въпрос от пощата:
Цитат:
Х
Потребител:
Предстои ми да осиновя детенце на 3год. Виждам, че има много книги относно отглеждането на деца. Бихте ли ми препоръчали някаква литература.Интересува ме абсолютно всичко относно децата и родителите от а до я разбира се и за осиновяването.
1.Каква трябва да бъде детската стая за 3год.момченце? Където спи, там ли трябва и да играе? Трябва ли задължително да има свое гардеробче и рафчета за играчки?Аз разбира се ще спя в стаята където е то а след време ще се преместя в друга стая.Т. е. въпроса ми дали да спя при него и след това ще го напусна или обратното, така да се каже то да спи в "моята стая" и след това да го преместя когато порасне в самостоятелна стая? И кога трябва да стане това? Не съм омъжена.
2.Другият ми въпрос е понеже ще му липсва мъжкото поведение по какъв начин доколкото може разбира се мога да компенсирам това? Освен че трябва да му търся някакво мъжко присъствие на мои познати приятели и т.н. какво друго бих могла да направя? И в тази връзка : на тази възраст детето осъзнава своята полова принадлежност/ поне така прочетох в различни книги/,как би му повлияло липсата на татко? Може ли да влияе върху неговата сексулна ориетация в бъдище?
3.Към кого да се обърна за да разбера макар, че детето е на 3год. колко е неговото изоставане в развитието му защото при всички случаи ще има такова за да знам какво да изисквам от него? Извинете ме за многото въпроси. Не попитах и друго може би по-важно от поставените до сега: на какви прегледи е желателно да мине за да се знае и здравословното му състояние. Ще се радвам, когато можете да ми отговорите


Добре е детето да има своя детска стая, да е светла и уютна, цветна и пъстра, топла и приятна, да има креватче, гардеробче, кът за играчки. Ако нямате възможност за детска стая, непременно детето трябва да има свой детски кът, където да съхранява своите играчки и да играе. Снабдете го с набор "мъжки" играчки, по-нататък ще опознаете детето и ще му купувате такива каквито харесва и го забавляват. Тъй като за детето обстановката във вашия дом ще му бъде чужда, бих ви препоръчала първоначално да спите в една стая т.е. в стаята предназначена за детето, за да не се страхува, защото до сега детето не е спяло само, след това постепенно ще го оставите самичко да спи в стаята си.
Момче или момиче, и в двата случая детето има нужда от мъжко присъствие. След като не сте омъжена, надявам се че то ще общува с ваши приятели и роднини от мъжки пол, но е желателно тези хора да са положително предразположени към детето. Детето полово се ориентира на 3 год.възраст. Препоръчвам една книжка на Мари-Клод Моншо "Истината за бебетата"-една много полезна книжка за полово възпитание на децата от 3 до 12г.
Не, присъствието или отсъствието на мъж в семейството не би повлияло върху половата ориентация на детето,това е генетично обосновано и не се придобива по този начин. Много майки успешно са отгледали и възпитали децата си сами без мъжко присъствие.
Децата израстващи в ДМСГД определено имат интелектуално изоставане, което после много бързо се наваксва при попадане в сем. среда и получаване на адекватно инд. внимание. Ползвайте за ориентир следните таблици:
Стълбица за психичното развитие при децата от 0 до 3г.:
http://www.moetodete.com/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=66
Развитие на детето в норма:
http://www.moetodete.com/content/view/213/2/lang,bg/
Таблица за физическото развитие на децата:
http://www.moetodete.com/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=66
При осиновяване, следва да получите от директора на дома, справка от здравното досие на детето. След което да му изберете личен лекар и за начало да премине през профилактичен преглед. Доверете се на педиатъра, при проблеми се обръщайте към детски психолози или социални педагози, ние също ще ви бъдем в помощ.
И още нещо, не крийте от детето че е осиновено, как и кога да му кажете истината, вижте тук:
http://moetodete.com/forum/viewtopic.php?t=280
http://www.moetodete.com/content/view/98/66/lang,bg
Хубаво е, че има много книги и сайтове за развитието и възпитанието на детето. Ние също ще ви бъдем в помощ.
Малко полезни съвети за осиновители: http://osinoviavane.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=118
Успех!_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Ivanka Zaharieva
Психолог


Регистриран на: 05 Яну 2007
Мнения: 115
Местожителство: Димитровград, London

Пуснато на: Вто Юли 31, 2007 7:48 am Заглавие: Осиновяване Отговорете с цитат

Крачката към осиновяване на дете е много важна и отговорна, за което и двамата родители трябва психически да са подготвени и да го желаят. Всички близки и роднини също. За да се избегнат различни противоречия, които влияят драматично на детето, дори и в тази ранна възраст, добре е родителите да проведат предварително консултация с психолог и този контакт да продължи до израстването на детето му. Всяко дете преминава през различни кризи и етапи на развитие и това никого не бива да притеснява. Но в такива случаи осиновителите изпитват чувство за вина, че не са добри родители или че са виновни,
което не отговаря на истината. Ето още една причина за психологическите консултации и снемане на напрежението. ПОДКРЕПЯМ И ПРИВЕТСТВАМ ВСИЧКИ,КОИТО СЕ РЕШАВАТ НА ПОДОБНА КРАЧКА! ДЕЦАТА ОСИНОВЕНИ ИЛИ НЕ ИМАТ НУЖДА ОТ ОБИЧ!


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла AIM Адрес Yahoo Messenger MSN Messenger
gerganast1988
Потребител


Регистриран на: 30 Апр 2009
Мнения: 1

Пуснато на: Съб Май 02, 2009 11:15 pm Заглавие: zashto sistemata e tolkova bavna Отговорете с цитат

imam mnogo dobra priatelka koiato ot edna godina veche chaka da i se obadiat ot niakoi dom v balgaria i da i predlojat pone edno detence iziskvaniata i sa minimalni odobriha ia predi mnogo vreme pratiha i pisma ot vsichki domove che e registrirana v spusacite im i ot togava krai veche godina malchanie kolko vreme mogat da gi baviat i da ne im se obajdat kak moje ot nachaloto na godinata da sa izostaveni nad200 deca a horata da chakat s godini i ne mogat li sami da zabarzat procedurata


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Нед Май 03, 2009 8:15 am Заглавие: Осиновяване Отговорете с цитат

gerganast1988, нищо вече не ме учудва в тази държава, всичко се случва бавно и мудно, няма да се изненадам ако документите са забутани някъде, съветвам жената да провери как стоят нещата и защо се бавят!_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Съб Юни 20, 2009 7:33 am Заглавие: Осиновяване на дете – вече става по-лесно Отговорете с цитат

Една добра новина:
Цитат:
Осиновяване на дете – вече става по-лесно

Преди лятната ваканция на Парламента, депутатите приеха окончателно промените в Семейния кодекс. Те влизат в сила от 1 октомври 2009 година. С новите разпоредби се съкращава времето между изоставянето на детето и намирането на нови родители. Осиновяване без съгласието на родителя ще се допуска, когато детето е настанено в социален дом, а родителят шест месеца след това без основателна причина не го е потърсил. Ще се разрешава осиновяване без съгласие на родителя, когато той трайно не полага грижи за детето, не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин. Съветите по осиновяване ще заседават три пъти месечно и това също ще облекчи тромавата процедура. Според приетите промени родителите ще са задължени да се грижат и плащат издръжка, ако това не им създава особени затруднения, на пълнолетните си деца до 25-годишна възраст, които учат във висше учебно заведение и не могат да се издържат от доходите си.
Из електронния печат_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
dazi
Педагог


Регистриран на: 18 Мар 2007
Мнения: 208
Местожителство: гр.Силистра

Пуснато на: Чет Сеп 30, 2010 7:04 pm Заглавие: Забраняват връщането на осиновени деца Отговорете с цитат

Забраняват връщането на осиновени деца

Новият Кодекс за децата и семейството да забрани на осиновителите да връщат децата си. Това настоява пред работната група за изготвянето на закона шефът на Агенцията за закрила на детето Надя Шабани. Според нея отказът предизвиква тежка психологическа травма у всяко хлапе и не бива да се допуска. В момента жена, която забременяла след много години опити, връща осиновеното си момиченце, за да се посвети изцяло на собственото си дете, разказва Шабани. Въпреки усилията на агенцията хлапето оставало силно травмирано и се нуждае от продължителна психологическа помощ, пише Монитор.
Според Офелия Кънева от Дирекция „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане случаите на разсиновяване са под десетина на година, но според всички социални работници те са недопустими по принцип. В същото време абсолютната забрана не може да отчита всички житейски случаи. Само преди 2 месеца съдът потвърди отказа на самотна майка, която гледа вече 10 години момиче. Тийнейджърката попаднала в лоша компания и започнала системно да пребива своята осиновителка, като често я връзвала с кабел, за да не бяга. Имаше реален риск за живота на жената, затова подкрепихме раздялата им, коментира Офелия Кънева.
Най-често семейства изоставят осиновените заради собствени деца, но понякога го правят дори заради имотни делби. Спор за къща накара двойка да се откаже от 30 г. осиновен син, разказва тя.
Според правосъдния зам.-министър Даниела Машева сред международните осиновявания подобни случаи има малко. Наскоро гъркиня без видима причина върна 5-годишно дете от дома в с. Дрен, но делото там все още не е приключило.
Досега се гледаше най-добрият интерес на детето, в бъдещия кодекс обаче ще се зачита интересът и на семейството, твърди Офелия Кънева от АСП. Сега отделите за закрила на детето работят с 36 нормативни акта едновременно, с промяната се надяват те да останат до десетина.

източник: http://society.actualno.com/news_317028.html


Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Пет Дек 09, 2011 12:27 pm Заглавие: Полезни линкове Отговорете с цитат

Полезни линкове:

www.osinoviavane.com - Национален форум "Осиновяване"
www.detebg.org , http://detstvo.detebg.org -За нашите деца
www.svetlinka.org - Домове за деца в Бг
www.domovete.com -Домовете

Осиновяване и въпроси свързани с развитието на детето:
http://www.psiholozi.com/3/post/2012/03/61.html#.T0_eVDAbZId.facebook_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Осиновяване. Приемното семейство. Деца лишени от родителски грижи. Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Google
 
Powered by moetodete.com © 2006- 2007 Моето Дете
Theme created by phpBBStyles.com | Themes Database
Translation by: Boby Dimitrov