Национален Форум
Вход Регистрирайте се Въпроси/Отговори Потребители Търсене Национален Форум


Лечение в чужбина

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Зов за помощ
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Нед Мар 23, 2008 11:47 am Заглавие: Лечение в чужбина Отговорете с цитат

Издаване на разрешение за лечение в ЕС

Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи да получат формуляр Е 112

Във връзка с ангажиментите на Националната здравноосигурителна каса, произтичащи от пълноправното членство на Република България в ЕС, към НЗОК бе създадена специализирана комисия, която разглежда молби на граждани за издаване на формуляр Е 112. Този формуляр дава право на планирано лечение в чужбина за сметка на НЗОК. Едно от основните изисквания за издаване на такъв формуляр е въпросното лечение да бъде част от дейностите, заплащани от обществената система на здравеопазване в Република България (т.е. да се покрива от бюджета на НЗОК или от този на МЗ).
Исканията за издаване на разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава членка на ЕС се подават в Централното управление /ЦУ/ на НЗОК.
Комисията разглежда искания само на лица, подали молби за разрешение за получаване на лечение на територията на друга страна членка на ЕС преди започване на лечението.
Необходими документи:
1. Писмена молба от заинтересованото лице или от негов родител/настойник/попечител/пълномощник, съдържаща: пълното име, адрес на лицето (както и на родителя/настойника); естество на искането; телефон/факс и адрес на електронна поща за връзка; дата и подпис. Когато молбата се подава от пълномощник, към нея се прилага и копие на пълномощното.
2. копие от документ за самоличност на лицето (лична карта, паспорт, акт за раждане)
3.медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведено до момента лечение; заключения /препоръки/ от мед. специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението.
4. документ, издаден от лечебно заведение в съответната държава членка, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение, ще бъде проведено в това заведение, периода на провеждането, както и че лечението е част от общ. им система на здравеопазване.
5. други документи, относими към искането /напр. становища на мед. специалисти по повод провеждане на лечението/
Всички документи следва да бъдат на български език. В случай, че са представени документи на чужд език, следва да бъдат придружени със заверен превод на български.
При разглеждане, комисията проверява предпоставките за неговата допустимост:
1. липса на влязъл в сила индивидуален административен акт-заповед на директора на НЗОК за издаване на разрешение или отказ от издаване на същото лице за същото лечение;
2. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна, независимо дали е във фазата на издаване или оспорване;
3. наличие на въпрос от компетентност на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното решаване на този въпрос;
4. дееспособност на лицето, за което се иска издаване на разрешение;
5. наличие на правен интерес на лицето.
Когато комисията установи, че искането е допустимо, извършва проверка на здравноосигурителния статус на лицето.
В случай, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, комисията изготвя мотивирано предложение до директора на НЗОК за постановяване на отказ за издаване на разрешение в друга страна членка на ЕС.
Разрешение се дава, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на РБ и заплащани чрез системата на задължителното здравно осигуряване, и лицето не може да получи лечение в рамките на обичайно необходимото време за получаването му в РБ, като се има предвид текущото здравословно състояние и вероятното развитие на болестта.
"Спаси, дари на..."_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Нед Апр 20, 2008 5:19 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Нед Апр 20, 2008 5:19 pm Заглавие: Молба за отпускане на средства за лечение на дете в чужбина. Отговорете с цитат

В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина

Подаване на молба за отпускане на средства за лечение на дете /под 18 години/ в чужбина:
http://moetodete.com/forum/viewtopic.php?p=4135#4135

Ако детето ви се нуждае от лечение в чужбина, което не може да бъде извършено в България по различни причини – липса на специалисти, техника и други, незабавно подайте молба за отпускане на средства за лечение на детето от Център „Фонд за лечение на деца” - http://www.cfld-bg.com/ Молбата се подава в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София, площад „Св. Неделя” №5. Молбата е свободен текст и към нея трябва да бъдат приложени копия от цялата медицинска документация на детето. Ако вече сте осъществили контакт с клиника в чужбина, която е готова да приеме детето на лечение, приложете офертата към останалите документи.
Посочете изрично, ако лечението трябва да се проведе в спешен порядък.
Примерна молба:
До
Комисия за лечение в чужбина
към Министерство на здравеопазването
Молба
От
трите имена на родителя или настойника, ЕГН, точен адрес, телефони за контакт
Уважаема комисия,
Родител (настойник) съм на .... (трите имена на детето, ЕГН), с поставена диагноза ....
Моля за Вашето становище и финансово подпомагане от ЦФЛД на лечението на детето в чужбина.
Прилагам:
1.
2.
3.
Дата Подпис:
Изгответе молбата в 2 екземпляра – един за вас, един за МЗ и поискайте от служителя да сложи входящ номер и на двете копия. По този начин ще имате доказателство за съдържанието на подадената молба. Законният срок, в който Комисия за лечение в чужбина трябва да отговори на молбата ви е 30 дни, но не чакайте да изтече, преди да се поинтересувате до къде е стигнало разглеждането й. Още от следващата седмица след подаването на молбата, звънете на телефон (02) 930 13 13 – г-жа Пламка Нинковска и искайте информация за движението на молбата. Правете го всяка седмица, независимо, че ще ви отговорят, че ще получите писмен отговор по пощата. Като родител, вие сте в правото си да изисквате постоянна информация. Ако не получите отговор в 30-дневен срок, можете да считате това за мълчалив отказ. Незабавно сезирайте Административния съд. При мълчалив отказ по АПК има срок за обжалване - един месец, считано от датата, когато изтича срокът за издаване на акта! След получаването на положителен отговор от Комисия за лечение в чужбина, трябва веднага да подадете нова молба в деловодството на МЗ, адресирана до Център „Фонд за лечение на деца”. Молбата е свободен текст. Приложете към нея копия от медицинските документи, решението на КЛЧ и оферта (ако имате такава). Не забравяйте отново да вземете копие от молбата с входящ номер за своя информация. На телефони (02) 952 69 42 и (02) 952 69 43 потърсете информация от директора на ЦФЛД д-р Николай Добрев на коя дата молбата за лечение на детето ви ще бъде внесена за разглеждане от Обществения съвет към фонда. ОС заседава веднъж месечно, но при спешни случаи може да бъде свикан извънредно от директора. Ако вашият случай е такъв, изискайте извънредно свикване на ОС. При забавяне без уважителни причини, сезирайте Административния съд. След като ОС разгледа и одобри молбата ви, трябва да получите документ с решението.
"Спаси, дари на..."_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com


Последната промяна е направена от Мариана на Пон Апр 21, 2008 6:55 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Пон Апр 21, 2008 6:45 pm Заглавие: Клинични пътеки Отговорете с цитат

Ако заболяването на детето ви може да бъде лекувано в България, но няма клинична пътека или не се покрива изцяло от НЗОК

Ако заболяването на детето ви може да бъде лекувано в България, но няма клинична пътека или има, но НЗОК не покрива изцяло разходите, болницата, в която се извършва лечението, може да бъде финансирана от Център „Фонд за лечение на деца”. За целта е необходимо да подадете молба до министъра на здравеопазването в деловодството на Министерство на здравеопазването, в която да опишете проблема, да посочите болницата, в която се извършва лечението и имената на лекуващите лекари. Приложете медицинските документи. Не забравяйте да вземете входящ номер и телефон за информация.
Молбата ви трябва да бъде разгледана и, ако е основателна, препратена в Център „Фонд за лечение на деца” за изпълнение.

В случай, че детето ви се нуждае от лечение в чужбина, за което има клинична пътека в НЗОК

Ако за лечението на детето ви има клинична пътека, можете да подадете искане за издаване на Формуляр за планирано лечение в страна-член на Европейския съюз към НЗОК - http://www.nhif.bg/ (http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1280&h=994)
Исканията се подават на адрес:
София 1407
ул. “Кричим” №1
тел: 0800 14 800
факс: 02/ 96 59 111
Или в Районната здравноосигурителна каса.
КОМИСИЯТА РАЗГЛЕЖДА ИСКАНИЯ САМО НА ЛИЦА, ПОДАЛИ МОЛБИ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО.
Необходимите документи, които трябва да се подадат за разглеждане от комисията са:
1. писмена молба от заинтересованото лице или от негов родител/настойник/попечител/пълномощник, съдържаща: пълното име и адрес на лицето (както и на родителя/настойника/попечителя/пълномощника); естеството на искането; телефонен/факс номер и адрес на електронна поща за връзка; дата и подпис; когато молбата се подава от пълномощник, към нея се прилага и копие на пълномощното;
2. копие от документ за самоличност на лицето (лична карта; паспорт, акт за раждане);
3. медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапия (в случай, че има); заключения (препоръки) от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за което се иска издаване на разрешение;
4. документ, издаден от лечебно заведение в съответна държава членка, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение, ще бъде проведено в това заведение, периода на провеждането му, както и че лечението на съответното заболяване е част от обществената им система на здравеопазване;
5. други документи, относими към искането (напр. становища на медицински специалисти по повод провеждане на лечение, за което се иска разрешение).
Всички документи, свързани с искането, следва да бъдат на български език. В случай, че са представени документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени със заверен превод на български език.
При разглеждане на искането комисията проверява предпоставките за неговата допустимост:
1. липса на влязъл в сила индивидуален административен акт - заповед на директора на НЗОК за издаване на разрешение или отказ от издаване на разрешение на същото лице за същото лечение;
2. липса на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна, независимо дали е във фазата на издаване или оспорване;
3. наличие на въпрос от компетентност на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното решаване на този въпрос;
4. дееспособност на лицето, което иска да му бъде издадено разрешение;
5. наличие на правен интерес на лицето, което иска да му бъде издадено разрешение.
Когато комисията установи, че искането е допустимо, извършва проверка на здравноосигурителния статус на лицето.
В случай, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, комисията изготвя мотивирано предложение до директора на НЗОК за постановяване на отказ за издаване на разрешение за лечение в друга страна членка на Европейския съюз.
Разрешение за получаване на лечение на територията на друга държава членка на Европейския съюз се дава, когато въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени в законодателството на Република България и заплащани чрез системата на задължителното здравно осигуряване, и лицето не може да получи лечението в рамките на обичайно необходимото време за получаването му в Република България, като се има предвид текущото здравословно състояние и вероятното развитие на болестта.
НЗОК може да прецени дали да издаде „Формуляр Е 112”. Ако лечението обаче е част от здравноосигурителния пакет по ЗЗО и не може да бъде предоставено в България по ред причини, което по този начин може да се отрази на здравето и развитието на заболяването на пациента, НЗОК няма право да отказва разрешение по издаване на формуляра.
Сроковете, в който трябва да получите отговор на молбата за Формуляр Е112:
НАРЕДБА № 14 ОТ 19 АПРИЛ 2007 г. на МЗ- посочените членове се отнасят и за формуляр Е 112
Чл. 22. (1) Заявления за издаване на удостоверения по чл. 17, ал. 1 се препращат в 2-дневен срок от подаването им в централното управление на НЗОК.
(2) Заявленията по ал. 1 се разглеждат в 10-дневен срок от постоянна комисия в НЗОК, която изготвя мотивирано предложение до директора на НЗОК за издаване или отказ за издаване на удостоверението.
(3) Комисията по ал. 2 се създава със заповед на директора на НЗОК.
(4) Когато в заявлението по ал. 1 са визирани обезщетения в натура от обхвата на чл. 82 от Закона за здравето, НЗОК го препраща в 3-дневен срок от подаването му в Министерство на здравеопазването.
(5) В случаите по ал. 4 министърът на здравеопазването дава писмено съгласие до НЗОК за издаване или отказ за издаване на удостоверението в 10-дневен срок от получаване на заявлението.
Чл. 23. (1) Удостоверенията или отказите за издаване на удостоверение се връчват на заинтересуваните лица по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс или се изпращат на съответната институция при спазване на указанията, посочени в съответния Е-формуляр.
(2) Отказът за издаване на удостоверение може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.Непроизнасянето в срок от НЗОК е мълчалив отказ по смисъла на АПК и подлежи на обжалване пред Софийски административен съд /САС/, по реда на АПК.
Не се колебайте да подадете веднага жалба в Административния съд! При мълчалив отказ по АПК има срок за обжалване - един месец, считано от датата, когато изтича срокът за издаване на акта!

Българската държава, като страна по Конвенцията за правата на детето, признава правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от медицинските услуги за лечение на заболяванията, като се стреми да му осигури правото на достъп до такива услуги. Настоявайте тесните специалисти по заболяването на детето ви да ви предоставят пълна информация за възможностите за лечение в България и в чужбина. Никой не би могъл по-добре от тях да ви насочи към най-подходящото лечебно заведение, в което детето ви би получило най-голям шанс да оздравее.
Като родител сте в правото си да очаквате съдействие и помощ от лекуващия лекар при контактите с клиники в чужбина.
"Спаси, дари на..."_________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Мариана
Site Admin- Педагог


Регистриран на: 02 Яну 2007
Мнения: 3257

Пуснато на: Съб Май 31, 2008 2:36 pm Заглавие: Лечение в чужбина Отговорете с цитат

Детски болници в САЩ

1. Общи заболявания:
http://www.usnews.com/directories/ hospitals/index_html/specialty+IHQPEDS/ state+/page_number+1/page_size+10/sort+/ name+/metro_area+/zip+/distance+/ detail+less

2. Ракови заболявания:
http://www.usnews.com/directories/ hospitals/index_html/specialty+IHPCANC/ state+/page_number+1/page_size+10/sort+/ name+/metro_area+/zip+/distance+/ detail+less

3.Заболявания на храносмилателната система
http://www.usnews.com/directories/ hospitals/index_html/specialty+IHPGAST/ state+/page_number+1/page_size+10/sort+/ name+/metro_area+/zip+/distance+/ detail+less

4.Сърдечна хирургия
http://www.usnews.com/directories/ hospitals/index_html/specialty+IHPCARD/ state+/page_number+1/page_size+10/sort+/ name+/metro_area+/zip+/distance+/ detail+less

5.Интензивно обслужване за преждевременно родени бебета и новородени със сериозни заболявания.
http://www.usnews.com/directories/ hospitals/index_html/specialty+IHPNEON/ state+/page_number+1/page_size+10/sort+/ name+/metro_area+/zip+/distance+/ detail+less

6.Неврология и Неврохирургия
http://www.usnews.com/directories/ hospitals/index_html/specialty+IHPNERO/ state+/page_number+1/page_size+10/sort+/ name+/metro_area+/zip+/distance+/ detail+less

7.Заболявания на дихателната система
http://www.usnews.com/directories/ hospitals/index_html/specialty+IHPPULM/ state+/page_number+1/page_size+10/sort+/ name+/metro_area+/zip+/distance+/ detail+less

"US News", класация на детските болници в Америка._________________
Добре дошли в НФ "Моето дете": Сайт за настоящи и бъдещи родители, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18г. www.moetodete.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    Национален Форум "Моето дете"от 0 до 18 г. www.moetodete.com Форуми » Зов за помощ Часовете са според зоната GMT
Страница 1 от 1

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети


Google
 
Powered by moetodete.com © 2006- 2007 Моето Дете
Theme created by phpBBStyles.com | Themes Database
Translation by: Boby Dimitrov